/ Läger / Aktiviteter / Arbetsdag 13-14 okt /

 

Arbetsdag lördag 13 oktober på Dalagården kl 9-16

Ta vara på detta tillfälle att både träffa trevliga människor och få möjligheten att göra stor nytta på Dalagården.
Vi fokuserar på att få klart nya sophuset. Det
behövs också rensas tak och rännor från mossa
och skräp, ställa in utemöblerna, räfsa löv, röja sly
och dra ris till en hög nedanför parkeringen.
   
Dalagården bjuder på mat för alla som kommer.
  
Anmälan senast 11/10 till info@dalagarden.se
   
Välkomna hälsar

Dalagården Kristen Samverkans styrelse och gårdsföreståndaren Daniel Rosén.

Om ni har frågor så ring Daniel på 070-610 11 09
 
  Arbetsläger