/ Läger / Aktiviteter / Arbetsdag 4-5 Oktober /

Välkomna till Dalagårdens arbetsdag den 5 oktober.

En av de härligaste gemenskaper man kan känna är väl när man gör något tillsammans med goda vänner, och dessutom i ett syfte som ej kan beskrivas i ord?

Med denna lilla uppmuntran vill vi som styrelse tacka alla för tidigare insatser och samtidigt passa på att inbjuda till årets uppsättning av

”Gemensam arbetsdag” 5/10.

Vi startar på Fredagen den 4 oktober kl. 18:30 med "Inför Herren".

Bön för regionen och aktuella ämnen, lovsång och förbönstillfälle, nattvard, etc.

Gemenskap efteråt med kvällsfika. (Vi bjuder på övernattning och frukost om du stannar kvar på fredagsnatt).

Städdag

Arbetsuppgifter under Lördagen den 5:e oktober kl. 09:00 - 16:00.

Ta vara på detta tillfälle att både träffa trevliga människor och få möjligheten att göra stor nytta på Dalagården.

På arbetsdagen fokuserar vi på att få klart med skjutdörr till sophuset.

Det behöver också rensas på tak och rännor från mossa och skräp, samt ställa in utemöblerna.

Räfsa löv, röja sly, och dra ris. Det finns också lite "innejobb" som städening av kök och matsal.

 

Dalagården bjuder på mat. Anmälan senast onsdagen  den 2/10 till info@dalagarden.se.

 

Välkomna hälsar 

 

Dalagården Kristen Samverkan och gårdsföreståndaren Daniel Rosén.
Eventuella funderingar så kontakta Daniel Rosén direkt på 070-610 1109.