/ Om Dalagården /

Dalagården

Dalagården Kristen Samverkan (DKS) är en kristen organisation. Vi samarbetar med samfundet Evangeliska Frikyrkan och består av församlingar i Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

 

Dalagården Kristen Samverkan är ett nätverk för kristna församlingar i regionen som bland annat samarbetar kring ledarträffar, läger och konferenser. Vi vill också stödja de lokala församlingarna att utvecklas och där så är möjligt bidra till nya satsningar i områden med liten kristen närvaro. Självklart är bön en viktig del i vår verksamhet såväl för olika platser som för dig som individ. Här är förutom läger och konferenser även bönedagar viktiga mötesplatser.

 

<--- Klicka i menyn till vänster för att få mer information.