J U N I 
18 Arbetsvecka
21 Midsommarkonferens
28 JC Läger
 
J U L I 
4 Ungdomsläger
9 Gemenskapsvecka
 
S E P T E M B E R 
11 Böneberget
 
O K T O B E R 
9 Böneberget
 
N O V E M B E R 
6 Böneberget
 
D E C E M B E R 
11 Bönebergets och ...