v8 2019-02-19 tisdag   Böneberget     
 
 
2019-02-23 lördag   JC läger     
2019-02-24 söndag        
      v9 2019-02-25 måndag        
2019-02-26 tisdag        
2019-02-27 onsdag   Tonårsläger     
2019-02-28 torsdag        
2019-03-01 fredag        
2019-03-02 lördag        
 
 
      v11 2019-03-12 tisdag   Böneberget     
 
 
      v15 2019-04-09 tisdag   Böneberget     
2019-04-09 tisdag   Pastorernas vårlunch med bön för Sommar 2019     
 
 
2019-04-13 lördag   Årsmöte 14:00 på Dalagården     
 
 
      v19 2019-05-07 tisdag   Böneberget     
 
 
      v23 2019-06-06 torsdag Sveriges nationaldag  Svergebön på Dalagården     
 
 
      v37 2019-09-10 tisdag   Böneberget     
 
 
      v41 2019-10-08 tisdag   Böneberget     
 
 
      v45 2019-11-05 tisdag   Böneberget     
 
 
      v50 2019-12-10 tisdag   Böneberget