v43 2020-10-24 lördag   Gemensam Höstarbetsdag     
 
 
      v45 2020-11-03 tisdag   Böneberget: Bönedagar     
 
 
      v50 2020-12-08 tisdag   Böneberget: Bönedagar