v37 2018-09-11 tisdag   Böneberget     
 
 
      v41 2018-10-09 tisdag   Böneberget     
 
 
      v45 2018-11-06 tisdag   Böneberget     
 
 
      v50 2018-12-11 tisdag   Bönebergets och pastorernas Julbord på Dalagården