v15 2019-04-09 tisdag   Böneberget     
 
 
2019-04-11 torsdag   Pastorernas vårlunch med bön för Sommar 2019     
 
 
2019-04-13 lördag   Årsmöte på Dalagården     
 
 
      v18 2019-05-01 onsdag Första maj  Arbetsdag     
 
 
      v19 2019-05-07 tisdag   Böneberget     
 
 
      v20 2019-05-19 söndag   Test     
 
 
      v23 2019-06-06 torsdag Sveriges nationaldag  Svergebön på Dalagården     
 
 
      v25 2019-06-20 torsdag   Midsommarkonferens     
 
 
      v37 2019-09-10 tisdag   Böneberget     
 
 
      v41 2019-10-08 tisdag   Böneberget     
 
 
      v45 2019-11-05 tisdag   Böneberget     
 
 
      v50 2019-12-10 tisdag   Böneberget