/ Start /

Välkommen till Dalagården!

Dalagården - Kristen Samverkan (DKS) är en kristen organisation som samarbetar med samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) och består av församlingar i Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

DKS äger Dalagården, en konferens- och lägergård, där många av arrangemangen äger rum.

 

Nyheter

Dalagårdens årsmöte blir 14 april 14:00 på Dalagården. Lunch 12:00.
Upplagd för ungefär 5 dagar sedan
 
Upplagd för 5 år sedan