/ Start /

Välkommen till Dalagården!

Dalagården - Kristen Samverkan (DKS) är en kristen organisation som samarbetar med samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) och består av församlingar i Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

DKS äger Dalagården, en konferens- och lägergård, där många av arrangemangen äger rum.

 

Vi önskar att du alltid känner dig välkommen till Dalagården och att du ser gården som en rekreationsplats för dig och ditt sammanhang!

 

DG11

 

 

Nyheter

 
Upplagd för ungefär 7 år sedan