8-14 juli för dig som har gått ut åk 7, 8 eller 9.

Säsongsplats för din husvagn på Dalagården

1 maj-

30 september

6000kr Bokning