22-25 juni 2023 genomfördes Midsommarkonferensen på Dalagården med temat ”Andens liv och kraft” Talare var David Fiske och Mats Nyholm. Barnkonferensen leddes av Johnny och Anna Häger.

Välkommen att Boka boende