/ Om Dalagården / Renovering /

Renovering

Rummen i Norrgården har renoverts, se före- och efterbilder nedan.
Nu är källarplanet som håller på att renoveras. Det blir nya hygienutrymmen där.

Rörligt Norrgård