Böneberget Dalagården

OBS! 17 Januari är ni välkommen till Korskyrkan Borlänge på bönedag.

OBS! 7 Februari är ni välkommen till Pingstkyrkan Hofors på bönedag.

Vi startar med fika 9.00-9.30 sedan ber vi fram till 12.30 då vi äter lunch tillsammans.

Varmt välkomna till dessa härliga bönedagar/ Daniel Rosén Gårdsföreståndare

Sportlovsläger

klicka på bild för att komma till anmälan!

Årsmöte Dalagården 29 April

Till Dalagården Kristen samverkans medlemsförsamlingar

Vi närmar oss jul med stormsteg, många av oss har redan hunnit skotta mycket snö och även
frysa. Vi har snart avverkat ett år som på många sätt blandat sött och salt. Vi fick börja året med
att ställa in det planerade nyårslägret när pandemin tog ny fart och fortsatte att prägla inledningen
av det nya året. Vi kunde dock så småningom se en ljusning och vi kände att vi på allvar kunde
börja planera en något mera normal sommar på Dalagården.
Den nya permanenta tältplatsen för stora tältet var redan delvis påbörjad och kunde enligt plan
slutföras i tid för säsongens tältresning. Platsen för lilla tältet bedömdes inte hinnas med inför
detta år och vi beslutade att lilla tältet skulle få en tillfällig placering. Det visade sig dock vara
omöjligt att hitta en fungerande tillfällig plats och tack vare stora ideella insatser, hårt arbete av
Daniel Rosén samt stor hjälp av vår granne Marcus Palm lyckades vi få även den planerade
permanenta ytan för lilla tältet klar. Lekplatsen har i och med detta fått en ny placering som ligger
mera i gårdens centrum.
Under sommaren kunde åter lägerverksamheten återgå till vår normala dalagårdssommar.
Kidscamp, JC-läger, tonårsläger och gemenskapsvecka, alla välfyllda och glädjerika tillfällen att
träffa nya och gamla vänner, få undervisning och att göra gudsmöten. Vi kunde även åter träffas
till midsommarkonferens och till vår glädje se gården full av gäster. Under en hyresledig vecka i
juli samlades ett antal ”dalagårdsvänner” till arbetsdagar där fönstren på storgården, Sörgården
och Uddstugan målades. Nästa år fortsätter arbetet med övriga byggnader.
Uthyrningar till externa gäster har dock inte helt återgått till tidigare års nivåer, man har hyrt
kortare perioder och varit färre deltagare. Under sensommaren och hösten har dock många
församlingar utnyttjat gården till församlingshelger mm. vilket naturligtvis känns väldigt roligt
eftersom vår vision med Dalagården ju är att den skall vara en plats för Gudsmöten, Gemenskap
och rekreation.
Nu inför den påbörjade vintern och inledningen av kommande år står vi inför en ny utmaning.
Pandemiåren har tärt på våra ekonomiska reserver samtidigt som elpriserna blivit väldigt höga.
Styrelsen har jobbat med frågor som prissättning av läger, behov av anställd personal samt
åtgärder för att minska elförbrukningen. Det innebär att i praktiken så har Dalagården varit
vinterstängd sedan mitten på oktober och öppnas upp igen först till v7 2023 inför
sportlovsuthyrningar. Daniel Rosén har redan tidigare varslats om minskning av arbetstid och det
är nu klart att Daniel jobbar 20 % under perioden 1/12 2022-10/4 2023. Daniels arbetsuppgifter
under den perioden blir fortsatt ansvar för bokningar och tillsyn av gården. Daniel kollar också
telefon och mejl några gånger i veckan.
Det ekonomiska läget är trots dessa åtgärder helt utan marginaler. Vi har dessutom en
kommande avbetalning på tälten så läget är ansträngt. Vi vädjar till alla som har möjlighet om ett
extra givande till Dalagården under den här tuffa perioden.
Glädjande nog så ser uthyrningsläget för 2023 mycket bra ut. Det finns även planer för en
sommarbibelskola i anslutning till tonårslägret, och om det går i lås med flytt av
gemenskapsveckan så innebär det att sommaren redan nu är fullbokad. Det finns alltså hopp om
att verksamheten är på väg tillbaka till normala nivåer.

Tänk på Dalagården i era böner och i ett extra givande.
Dalagårdens styrelse genom Mikael Persson

Säsongsplats för din husvagn på Dalagården

5.000kr. Bokning