Info om Midsommar 2023 kommer när de ansvariga planerat!

Här nedan ser ni vad som hände Midsommar 2022!

Midsommarkonferens 23-26 juni -22 på Dalagården

Vill ni ha mer info om de som kommer klicka på namnen

Talare Olof Edsinger Teolog, bibellärare, författare. Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. 

Talare John Derneborg Pastor i Vänersborgs Pingstförsamling. Han har rest och predikat i många år och finns med i ledarskapet för New Wine Sverige. 

Dorothea Granath Lovsångsledare med passion för Guds närvaro. Pluggar teologi på ALT i Stockholm/Citykyrkan.

Barnkonferens CirkusMie

Välkommen att Boka boende